O mne

O mne

Môj rodný kraj, Žitný ostrov bol formovaný prastarým veľtokom, ktorý od všetkého živého žiadal, aby sa prispôsoboval jeho vrtochom. Ešte som nezažil dve rovnaké jari, dva rovnaké dni, dva rovnaké momentyešte sa mi nestalo, aby som prechádzajúc sa po známych miestach nezažil niečo nové. Pozorujúc tok jeho vôd prijímam zmeny môjho života.

Tento kraj ma naučil úcte k všetkým tvorom prírody, spomedzi ktorých aj ten najmenší  -ako maličká súčiastka obrovskej mozaiky – dáva jej silu, celistvosť. Tento a iné kraje ma viedli k tomu, aby som počul hlasné posolstvo ticha, uvedomil si stálosť v kolobehu a to, že sila môže prameniť aj z krehkosti, pominuteľnosti.

Mojimi fotkami sa snažím sprostredkovať všetko, čo vnímam vôkol seba a zažívam v sebe čakajúc alebo potulujúc sa, v nich je môj stály cieľ  – zviditeľniť Kontakt medzi elementmi, prostredím a jeho obyvateľmi, ukázať Život vo svojej podstate, vyňať z Času večne cenné momenty.

 

Peter Fodor bol v roku 2005 jedným zo zakladajúcich členov Slovenského Klubu Fotografov Prírody (SKFP). V súčastnosti je to jediná organizácia, zlučujúca fotografov prírody na celoštátnej úrovni, vznikla z iniciatívy nebohého Miroslava Zumríka. SKFP je členom IFWP (International Federation of Wildlife Photography), ktorá zahŕňa európske organizácie fotografov prírody. V rokoch 2009-2014 zastával funkciu predsedu SKFP, počas čoho organizácia nadobudla nové meno: Slovenská Asociácia Fotografov Prírody – SAFP. Aktuálne je podpredsedom SAFP.

Ocenenia, uznania

 • IFWP Competition 2006 – Najlepšia kolekcia klubu SKFP
 • GDT European Wildlife Photographer of the Year 2007, kategória Ostatné živočíchy- highly commended
 • Nature Photographer of the Year 2008 Hungary – highly commended (3 fotografie)
 • National Geographic International Photography Contest 2008 (Hungary) – honorable mention
 • Zlatý jeleň Slávy Štochla 2009, kategória Ostatné živočíchy – 1. a 2. cena
 • Wildlife Photographer of the year 2012 (Natural History Museum, London) – finalista
 • FIAP Essence of Light Autumn 2015 – Honorable Mention / Modrá stuha
 • IFWP competition 2016, kategória Krajiny – 3. cena
 • Wildlife Photographer of the year 2016 (Natural History Museum, London) – finalista
 • Nature Photographer of the Year 2016 Hungary – highly commended (2 fotografie)
 • Maria Luisa Memorial 2016 – highly commended
Kontakt
fodorpeter1@gmail.com